ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เตรียมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสะพานไม้ไผ่หรือขั๋วแตะ ข้ามลำห้วยแม่สัน ภายใน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.สำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงบุคลากรภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ควาญช้าง ช้างเลี้ยงภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณรจำนวน 18 รูป

จากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธี สืบชะตา ถวายผ้าป่าของช้างและควาญช้าง และพิธีการปล่อยขบวนช้างเปิดตัวกิจกรรม ตามช้างขึ้นดอย ตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้จะเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงช้างและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ หลังจากที่ต้องปิดตัวมานานเกือบ 4 เดือน จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.สำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทนฯ มีกำหนดเปิดให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวของช้าง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยขอเชิญชวนมาเที่ยวหาช้างด้วยความคิดถึง ในแคมเปญ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง โดยมีคอนเซ็ปต์ของการท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งได้การปรับเปลี่ยนรอบเวลาการแสดงช้าง รูปกิจกรรมของช้าง ให้มีความลงตัวในการการจัดการในเรื่องของสถานที่ เวลาและจำนวนของผู้เข้าชม ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโรคระบาดไวรัสรัสโควิด-19 และสร้างความรู้สึกท่องเที่ยวให้ปลอดภัยและท่องเที่ยวให้มีความสุข ทุกครั้งที่เช็คอินที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

นอกจากนี้ การเข้าไปชมช้างภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ฯ มี 3 ทางเลือก คือ เลือกใช้บริการรถนำเที่ยว, นั่งช้าง หรือ Drive Through โดยขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเอง เวลาชมช้างอาบน้ำ 2 เวลา คือ 10.45 น. และ 13.45 น. ชมห้องเรียนของช้าง สัมผัสวิธีการเลี้ยงช้างและบรรยากาศการเรียนการสอน การใช้คำสั่งของพี่ควาญช้าง ที่ช้างได้เรียนรู้และจดจำ โดยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและการฝึกสอนช้าง เพื่อใช้งานและอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปกติสุข เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในได้ และเน้นย้ำให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระวาดไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!