มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากทุกส่วนงาน นำเทียนพรรษาเข้าร่วมสมโภชในพิธีฯ คณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คุณบุญจิรา กิติสิทธิ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยบุคลากร นำเทียนพรรษาเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!