สโมสรนักศึกษา จัดทำบุญประจำปี 63

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจจะนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และถือโอกาสนี้รดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!