โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยคณะครูแกนนำฯ ประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

รอบที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 การอบรมหลักสูตรกล้าคุณธรรม New Normal ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร โดย กลุ่มต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม เป็นประธานในการประชุม ในการขยายกิจกรรมลงสู่ระดับโรงเรียน

โดยในครั้งนี้คณะครูที่สนใจ นักเรียนโครงการต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง และนักเรียนระดับชั้น ม.6 เป็นแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมในรอบที่ 1 เพื่อจะได้ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ให้นักเรียน ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2563 ที่จะสมัครในรอบที่ 2 ต่อไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!