ผู้ว่าตาก พร้อม เหล่ากาชาด เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการพื้นที่อำเภอสามเงา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอสามเงา มอบผลิตภัณฑ์นมแลคตาซอย พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีนายอำเภอสามเงา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น