ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/ 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้คณะทำงานได้ประชุมพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 318,291 ไร่ ประมาณการผลผลิตที่จะออกในฤดูกว่า 144,631 ตันและมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตร อาทิ โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ,โครงการสนับสนุนรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ฯ เพื่อช่วยเกษตรกรช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!