มูลนิธิไทยพีบีเอส มอบเครื่องรับโทรทัศน์และติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณให้ ร.ร.ถิ่นทุรกันดารที่ อ.ลอง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องรับโทรทัศน์และติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณให้โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร จากมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนถิ่นทุรกันดารในจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม และโรงเรียนค้างตะนะวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2)

โดยมี นายจรินทร์ เก่งสวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นายพรชัย จันทะสาร รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 2 นายสุทธิชัย ณ น่าน ผอ.ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยา น.ส.ศิริขวัญ ปัดเปา ผอ.ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม ข้าราชการ พนักงานของรัฐ คณะครู และนักเรียน ผู้แทนจากมูลนิธิไทยพีบีเอส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดบร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยาและร.ร.บ้านอ้ายลิ่มขอขอบคุณจากมูลนิธิไทยพีบีเอส ที่เห็นความสำคัญของการศึกษษสำหรับโรงเรียยห่างไกลในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!