พช.ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำเพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาใบหม่อนบ้านทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหลินจือบ้านหนองบัว ต.บ้านปวง
3 )กลุ่มผ้าไหมยกดอก (เชาวลิตรไหมไทย) ม.9 ต.บ้านปวง
4) กลุ่มปาริชาติไหมไทย ม.8 ต.บ้านปวง
ซึ่งยังคงมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ที่จะดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล ของอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!