วธ.แพร่เดินสายทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 แด่พระสังฆาธิการจังหวัดแพร่ ดังนี้
เวลา 08.00 น.ถวายฯ พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
เวลา 09.00 น.ถวายฯ พระครูวิสิฐชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสองแคว อำเภอเมืองแพร่
เวลา 10.00 น. ถวายฯ พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พระธาตุอินทร์แขวน) อำเภอเมืองแพร่
เวลา 13.33 น.ถวาย ฯ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย อำเภอเมืองแพร่ถวายฯ พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น วัดปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น
เวลา 14.00 น. ถวายฯ พระครูวรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอสอง วัดทุ่งน้าว อำเภอสองถวายฯ พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย วัดพงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
เวลา 15.00 น. ถวายฯ พระครูกิตติชัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง วัดวังหม้อ อำเภอร้องกวางถวายฯ พระมหาสมจิตร อุปสวณโณ รองเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น
เวลา 16. น. ถวายฯ พระครูบัณฑิตานุกูล เจ้าคณะอำเภอลอง วัดดงลาน อำเภอลอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!