เปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 วันแรก หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้จัดทำมาตรการฯ เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกประวัติการเข้า-ออกโรงเรียน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และคณะครูทุกคน โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้ปกครองมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้า และอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ ช้อน-ส้อม เป็นต้น ให้บุตรหลานนำมาใช้ที่โรงเรียน เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้สำหรับแจกให้นักเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!