สสจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจมาตรการเข้มงวด ดูแลความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกที่จังหวัดน่านภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนมัยมประจำจังหวัดน่าน นักเรียนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ทางโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนมาก ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประตูโรงเรียน มีจุดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเดินการล้างมือด้วยเจลแอลลกอฮอล์ โรงเรียน มีการติดจุดสติ๊กเกอร์ห่าง 1 เมตร เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคม

โดยมีทาง สาธารณสูขจังหวัดน่าน นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นำทีมแพทย์จากอำเภอเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ อสม.ประจำตำบล ตั้งจุดตรวจวัดไข้ นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าอนามัย และสแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าโรงเรียน มีอาจารย์ได้มีการอธิบาย ชี้แจงแนวทางการเรียน และการปฏิบัติตัวในการเรียน แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางด้าน นายดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า โรงเรียนจะต้องมีการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่กำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ พร้อมฝากผู้ปกครองหากนักเรียนมีใข้ให้หยุดเรียนทันที่

นายโตรพฤพ ผางาน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,170 คน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงได้มีการแบ่งเด็กนักเรียนมาเรียนวันละประมาณพันกว่าคน คนเศษโดยใช้เลขคู่ กับเลขที่คี่ของเด็กนักเรียน เพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียน ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเปิดเทอมนั้น ทางโรงเรียนดำเนินการมานานเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ภายใต้แนวทาง “การเรียนเต็มที่ ความปลอดภัยเกินร้อย”

ซึ่งทางคุณครูได้มีการดูแลเด็ก ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียน และให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานได้แค่หน้าประตูเท่านั้น จากนั้นพอเด็ก ๆ ก้าวเข้าสู่ภายในก็จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อน หากอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะให้เด็กยืนพักรอสักครู่แล้ววัดใหม่ถ้าครบ 3 ครั้ง ถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ ก็จะเรียกผู้ปกครองมารับกลับ ส่วนเด็กที่ผ่านการวัดอุณหภูมิแล้วจะให้เด็กเดินผ่านเครื่องพ่นน้ำเกลือ เพราะไม่เป็นอันตรายต่อผิวเด็ก มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนก็นั่งแยกกันตามระยะห่าง 1 ห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!