คณะพยาบาล มช. ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดปันเส่า ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!