สพม.35 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายในมาตรการป้องกัน covid-19 “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)”

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจความพร้อม สถานศึกษามีจุดคัดกรอง, เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และนักเรียนนั่งห่างกัน 1 เมตร อีกทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!