คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสืบสานประประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นำถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” คณะบริหารธุรกิจฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพี่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยได้ประกอบพิธีหล่อเทียนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมอนุโมทนาบุญและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!