กันไว้ดีกว่าแก้ สุขภาพอาจจะแย่ เมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง เพื่อป้องกันกำจัด ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ ของโรคไข้เลือดออก

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดยุงลาย บริเวณสำนักงาน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เข้าสู่ฤดูฝน มีโอกาสที่จะเกิดน้ำขังภาชนะต่างๆ ส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือวาง ไข่ ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสำนักงานเกษตรนั้น เป็นส่วนราชการที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการฉีดพ่น หมอกควันเพื่อป้องกันกำจัดยุงลาย และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!