ททท.แม่ฮ่องสอน ประชุมส่งเสริมและกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสองสอน หลังโควิด-19

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน จัดประชุมและเสวนาส่งเสริมและกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนหลังCovid-19 ณ สวนหมอกคํา รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การหารือ “การท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอนหลัง COVID-19 คุณพร้อมหรือไม่กับ การท่องเที่ยวแบบใหม่ หรือ New Normal” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้รับทราบแนวทาง ฟื้นฟูในระยะสั้น กลาง และ ยาว รวมถึงการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข หรือ SHA เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประชุมหารือกว่า 65 ราย

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาได้แก่ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คุณชนเขต บุญฯขันธ์) ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ) ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกฤษฏา แก้วบุตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ) ร่วมเสวนา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อร่วมเดินหน้าทำการตลาดร่วมกัน

ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แสดงความชื่นชมต่อผู้ประกอบการที่ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่และผ่านการรับรองการประเมินมาตรฐาน SHA ในรุ่นแรกของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภูโคลนคันทรีคลับ บีทู พรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน แม่ฉ่องสอนที.เอ็น.ทัวร์) กิจกรรมครั้งนี้ทาง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้จัด คลีนิคแนะนำผู้ประกอบการในการประเมินตนเองเข้ารับการรับรองมาตรฐาน Safty & Health Administration

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!