ผวจ.ตาก ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รร.อนุบาลตาก เปิดเทอมวันแรก

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลตาก ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal

โดย ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้นำพาชมห้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด เริ่มตั้งแต่นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน มีการจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน 1-2 เมตร

สำหรับโรงอาหารได้กำหนดจุดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร และกำหนดทางเข้า-ออก ตรวจวัดอุณหภูมิ มีอ่างล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ส่วนห้องสุขาได้กำหนดทางเข้า-ออก มีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และหลังจากเลิกเรียนจะมีการทำความสะอาดลูกบิดประตู และล้างทำความสะอาดห้องสุขาทุกวัน

ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ที่เปิดเรียนได้มี จำนวน 287 โรงเรียน ซึ่งภาพรวมในวันเปิดภาคเรียนวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น