ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จัดหารือกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังรัฐบาลผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้จัดเวทีสัมนาการส่งเสริมและกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนหลังสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังรัฐบาลอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้
ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถเปิดสถานบริการด้านการท่องเที่ยวได้ภายใต้แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA )เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเสนอแนวความคิดในแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สามารถปรับตัวอยู่ได้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบริการต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนกว่า 120 คน โดยมีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย เจลล้างเมือ นั่งเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ในที่ประชุมนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เสนอแนวความคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. ทำให้เมืองแม่ฮ่องสอนจากเมืองสามหมอกลดลงเป็นเมืองสองหมอก โดยขจัดหมอกควันออกไปจากสโลแกน โดยการเติมสิ่งที่มีมูลค่าเข้าในผืนป่า ให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อให้ทุกคนหันมารักษาผืนดินผืนป่าไว้ ไม่ให้ถูกเผาอีกต่อไป
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน โดยเน้นด้านความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยู่สถานที่ได้ในเวลานาน ทั้งในที่สาธารณะ วัดวาอาราม จุดพักรถ หรือโฮมสเตย์ในพื้นที่ห่างไกลควรมีความสะอาดทั้งสถานที่และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
และ 3. เพิ่มช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจาก 4 เดือน ออกไปเป็น 7–8 เดือน เพื่อความสอดคล้องกับเมืองสองหมอก โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวในหน้าฝนเพิ่ม เนื่องจากมีบรรยากาศสวยงามไม่แพ้ฤดูหนาว ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้นานเพิ่มขึ้นด้วย
ด้านนายโยธิน ทับทิมทอง ผอ. ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ระบุว่า ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่เป็นอันดับ 3-4 ของจังหวัดภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวในประเทศเข้ามาเยือนถึง 8 แสนคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.5 แสนคน และมีจำนวนไม่น้อยที่กลับมาเที่ยวซ้ำอีก แต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้อัตราเติบโตของการท่องเที่ยวแย่ลงมาก นักท่องเที่ยวหายไป 80% และในช่วงปี 2563 คาดการณ์ว่าจะคงเหลือแต่กลุ่มตลาดท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ส่วนกลุ่มตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศต้องรอการฟื้นตัวสักพัก ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพยุงธุรกิจให้คงอยู่ได้เสียก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!