ข่าวดี ! 4 ก.ค.นี้ เตรียมรับเงินรวดเดียว 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท ย้ำ ! สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ โอนรวดเดียวในวันที่ 4 ก.ค. 63 นี้

วันนี้ 2 ก.ค.  2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน

อ่านข่าวก่อนหน้า : “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอโอนเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ในเดือน ก.ค.นี้

ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่
1. โครงการเราไม่ทิ้งกัน
2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
3. โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทน สศค. เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

ขอย้ำ !! สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้ คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!