นายอำเภอบ้านตาก เปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ อช.ดอยสอยมาลัย

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอบ้านตาก ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิก อส.อ.บ้านตาก ที่ 7 และประชาชนในพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) อ.บ้านตาก จ.ตาก


ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น