ติดตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เข้ามาติดตามมาตรการป้องกันโควิท 19 ในสถานศึกษาของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โดยมีนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับ และนำคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!