สาธารณสุขจังหวัดตาก ซ้อมแผนรับมือในกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลางตาก

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเรือนจำกลางตาก จัดซ้อมแผนรับมือในกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำกลางตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ร่วมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน หากเกิดการติดเชื้อในเรือนจำ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้น และอาจแพร่ระบาดได้ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเรือนจำกลางตาก จัดซ้อมแผนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ และเส้นทางการส่งต่อผู้ต้องขังที่ป่วย การให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา การแยกผู้ต้องขัง กลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง กลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ผู้ไม่ได้สัมผัส และการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาภายนอกเรือนจำ ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น