“เกษตรเชียงใหม่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(New Normal)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางเกษร อักษรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการบริหารจัดการ

2.ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว

3.ด้านศักยภาพการให้บริการ และ

4.ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (New Normal) ทั้งนี้โดยมีประธาน คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยคนในชุมชนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนพื้นที่สูงบ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การเยี่ยมชมแปลงปลูกอะโวคาโด หลากหลายสายพันธุ์ ที่ร่ำลือกันว่ารสชาติ และเนื้อสัมผัสของอะโวคาโดอร่อยที่สุด เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ปลูกนั้นมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชั่น และไอศกรีม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ ได้ตลอดทั้งปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!