รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดภาคเรียนสัปดาห์แรก แบบ New Normal มีการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนได้จัดมาตรการตรวจเข้ม คัดกรองตรวจวัดอุณภูมิ ใช้เจลหรือฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อทุกคน หากนักเรียนไม่ผ่านด้วยอาการมีไข้สูง ก็จะมีการประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อรับกลับ นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในการรับส่งตามมาตรการคัดกรองเป็นอย่างดี และแต่ละห้องเรียนให้นักเรียนเข้าเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ซึ่งทางโรงเรียนจะสลับให้นักเรียนแต่ละชั้นเข้าเรียนตามเลขที่สลับกันไป เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนภายในโรงเรียน ทั้งยังมีการกำหนดจุดในการเดิน การนั่ง ด้วยการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ และที่สำคัญทางโรงเรียนให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ ในการสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการเข้าออกโรงเรียน ทุกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!