ชาวพะเยา เข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา คึกคัก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศตามวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีบรรดาพุทธศาสนิกชน พากัน นำบุตรหลานและคนในครอบครัว เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อนมันเข้าปลาอาหารคาวหวาน เข้าวัดทำบุญ เพื่อถวายพระ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและคนในครอบครัว ตามประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน

จากการสังเกตพบว่าในช่วงเช้าของวันนี้ ในแต่ละวัดจะมีการคัดกรอง อย่างเคร่งครัดกับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำบุญในวัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลทำความสะอาด และให้ทุกคนที่เข้ามาทำบุญภายในบริเวณวัดต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!