จ.แพร่ประเมิน ติดตาม ต่ออายุ สถานที่จำหน่าย Q ประเภท แผงในตลาดสด/ร้านค้าหน้าฟาร์ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตาม ต่ออายุ สถานที่จำหน่าย Q (Q Restuarant) ประเภท แผงในตลาดสด/ร้านค้าหน้าฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 ร้าน ได้แก่
1) ร้านทอฝันหมูสด สาขา อ.เมือง
2) ร้านทอฝันหมูสด สาขา อ.ลอง
3) ร้านทอฝันหมูสด สาขา อ.เด่นชัย
4) ร้านศรีนุ อ.เด่นชัย
5) ร้าน วี.ชี.มิท. สาขาแพร่ อ.เมือง
6) บริษัท เอส เค อินเตอร์ ฟุ๊ด สาขาแพร่ อ.เมือง
7) ร้านดีฟาร์ม อ.เมือง
เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้มีศักยภาพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสถานที่จำหน่าย และแหล่งผลิตสินค้า Q บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!