อ.สูงเม่นส่งคณะทำงานตรวจประเมินโรงเรียนตามมาตรการป้องกันcovid-19 ในช่วงเปิดการเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานศูนย์ป้องกันโควิด 19 อำเภอสูงเม่น ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจประเมินโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน covid-19 ในช่วงเปิดการเรียนการสอนโดยมอบให้ นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น พ.ต.ปริญญา กันยะมี สัสดีอำเภอสูงเม่น นางญาณิฐา ออธณศิริ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นายสันติ บุญดา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น และจนท.รพ.สต.ในเขต ได้ออกตรวจติดตามประเมินและให้คำแนะนำ จำนวน 6 โรงคือ
โรงเรียนปงหัวหาด โรงเรียนปงท่าข้าม โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง โรงเรียนวัดศรีดอก และโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ โดยผู้บริหารของทุกโรงเรียน ได้สรุปผลการดำเนินงาน และร่วมออกตรวจประเมินกับคณะทำงาน เพื่อการป้องกันโรคและจัดการเรียนการสอนรูปแบบ new normal


ทางด้านนางธีรานันท์ สารจินดาพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ขอขอบคุณ ท่าน สจ.พรรณกมล เวชสกุลและครอบครัว ที่ได้มอบหน้ากากผ้าให้นักเรียน/คุณครู แลพผู้ช่วยวันเพ็ญ เดชอุดมชัยและคณะกรรมการมอบเจลล้างมือ/หน้ากากผ้า ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ได้นำไปใช้สลับเปลี่ยนกันในการป้องกัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!