ปภ.ลำปาง​ร่วมซับน้ำตาชาวบ้าน​ที่ถูกไฟไหม้วานนี้​ ซึ่งมีบ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้วยรวม​ 4​ หลังคา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ น.ส.ณปภัช ปัญญาศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ สนง.ปภ.จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่บ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวานนี้​ ( 8 กรกฎาคม 2563)​ ที่ผ่านมา ทั้งหมดจำนวน 4 หลัง ได้แก่
1. บ้านเลขที่ 27 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เจ้าของบ้าน นางพวงพลอย เกษมสำราญ
2. บ้านเลขที่ 29 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เจ้าของบ้าน นายจีรศักดิ์ เกษมสำราญ
3. บ้านเลขที่ 15 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เจ้าของบ้าน นายเจริญ ร่วมชาติ
4. บ้านเลขที่ 15/1 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง เจ้าของบ้าน นายศรีนวล ธรรมรัตน์พงษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!