ตรวจเยี่ยม ร.ร.เทพนารี ดูมาตรการการป้องกันโรคและจัดการเรียนการสอนรูปแบบ new normal

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานศูนย์ป้องกันโควิด19 อำเภอสูงเม่น ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจประเมินโรงเรียนตามมาตรการป้องกันcovid-19 ในช่วงเปิดการเรียนการสอน โดยมอบให้ นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น พ.ต.ปริญญา กันยะมี สัสดีอำเภอสูงเม่นมอบให้ ส.อ.อดิศักดิ์ พิศพันธ์ นางญาณิฐา ออธณศิริ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นายสันติ บุญดา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น และจนท.รพ.สต.ในเขต ได้ออกตรวจติดตามประเมินและให้คำแนะนำ จำนวน 1 โรงคือ
โรงเรียนเทพนารีโดย นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี ได้ สรุปผลการดำเนินงาน และโรงเรียนเทพนารี ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และนำคณะทำงานตรวจสถานที่ตามสภาพจริงที่ปฏิบัติ การเข้าตรวจประเมินของคณะทำงานในครั้งนี้ เสริมสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการจัดการตามมาตรการฯ ให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อการป้องกันโรคและจัดการเรียนการสอนรูปแบบ new normalตามมาตรฐานที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!