สจป.3 สาขาแพร่ และศปม.แพร่ มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านป่าชุมชน จ.แพร่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ จัดพิธีมอบเช็คเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่หมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายท้องที่ จ.แพร่ จำนวน 35 หมู่บ้าน/38 โครงการ หมู่บ้านละ 70,000 บาท ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ โดยมี นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ เป็นผู้มอบ แก่ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน มี นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ และผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!