เชียงใหม่ เปิดตัวการใช้แอปพลิเคชันตลาดสด “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” นำร่องตลาดประตูเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการใช้แอปพลิเคชันตลาดสด “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการเปิดตัวการใช้แอปพลิเคชันตลาดสด “ตลาดสด Drive Thru Market Chiang Mai” ซึ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและสร้างความริเริ่มตามแนวทางโครงการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (พ่อค้าและแม่ค้า) ในตลาดสดแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรับ-สั่งอาหารและวัตถุดิบ สำหรับการประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการล่วงหน้า เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ โดยผู้บริโภครับเองที่ตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตลาดประตูเชียงใหม่

เพื่อช่วยรักษาระยะห่างและปกป้องตนเองและผู้อื่น จากโรคโควิด-19 เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมตลาดสดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายในจังหวัด พร้อมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าสามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการที่ดีในการคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาด และการดูแลความสะอาดของวัตถุดิบ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างสังคมยุคใหม่ที่น่าอยู่ รักษาระยะห่างทางสังคม ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่นคิวคิว ในการสั่งวัตถุดิบจากตลาดสด
1. ผู้บริโภคดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคิวคิว และลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว
2. เลือกหมวด ‘ตลาดสด (Drive Thru)’ และเลือกตลาดสดที่ต้องการ
3. เลือกเวลารับสินค้า
4. เลือกวัตถุดิบที่ต้องการใส่ในตะกร้า
5. ตรวจสอบรายการการสั่งซื้อ และยืนยันการสั่งซื้อ
6. เลือกช่องทางการชำระเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดการติดต่อกลับ
7. ผู้บริโภคจะได้รับหมายเลขการสั่งซื้อ เพื่อรอระบบแจ้งเตือนการรับสินค้า ณ ตลาดสด
8. เมื่อระบบแจ้งเตือนการเตรียมวัตถุดิบสำเร็จ ผู้บริโภคแสดงหมายเลขออเดอร์ พร้อมรับสินค้าที่หน้าตลาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!