นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนกองต้าเหนือ-กองต้าใต้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนกองต้าเหนือ-กองต้าใต้ จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพจากมูลนิธิเป็บซี่โคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ชุมชนกองต้าเหนือ-กองต้าใต้ จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!