กศน.โซนเหนือจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคม โครงการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างสังคมให้เป็นสีเขียว

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ มอบหมายให้คณะครูโซนเหนือ ประกอบไปด้วยตำบลห้วยโรง ตำบลไผ่โทนและตำบลแม่ทราย จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม จัดโครงการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างสังคมให้เป็นสีเขียว

โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ่แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มาให้ความรู้ในเรื่องการทำกระถางต้นไม้ การทำจาน จากเศษพืชและใบไม้แห้ง และการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโชล่าเชลล์ โดยมีนางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม โดยจัด ณ อบต. ห้วยโรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!