จิตอาสาตัดผมฟรี ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มสันกำแพง โดย ศิษย์เก่าสารพัดช่างเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มจิตอาสาตัดผมฟรี ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม อำเภอสันกำแพง โดย ศิษย์เก่าสารพัดช่างเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาจารย์สมคิด แก้วปัญญา โรงเรียนสารพัดช่างเขียงใหม่พร้อมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน,คุณณรงค์ เตจ๊ะขอด ร้านป่าไผ่ บาร์เบอร์ อ.สันกำแพง และคุณศรุต กาญจนกามล จิตอาสาตัดผม รวม 16 คน ให้บริการตัดผมประชาชนทั้งหญิงและชาย มีผู้ให้ความสนใจร่วมตัดผมเป็นจำนวนมาก ณ วัดสันโค้ง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ทับทิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!