เชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลานรับการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ

คลินิกกิจกรรมบำบัดหน่วยเด็ก ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์จากภาควิชาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจะพิจารณารับเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น หรือมีปัญหาสมาธิ บกพร่องด้านการเรียน/เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และ สมองพิการ สนใจ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-689-9009

ร่วมแสดงความคิดเห็น