วิศวฯ มช. สืบสานพุทธวิถี หล่อเทียนพรรษา พร้อมถวายเทียนแด่วัดต้นเกว๋น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศว ฯ จากนั้นเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!