ศป.บส.ชน.ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ผลักดันโครงการ Quick win แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของชาวบ้านในพื้นที่ บ.เวียงหมอก อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์, ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ต.ห้วยซ้อ ดำเนินโครงการเร่งด่วน Quick win เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนบ้านเวียงหมอก อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ภายหลังเดินเท้าลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงผลักดันเข้าสู่โครงการร้อยใจรักษ์ ทำโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยต่อท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะ เพื่อส่งน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน บ้านเวียงหมอก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านเวียงหมอก และพื้นที่ใกล้เคียง มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอกว่า 500 ครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!