อ.แม่สรวย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสด ทต.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางวันดี ราชชมภู นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้ นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสด ทต.แม่สรวย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ตลาดสด ทต.แม่สรวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!