ต่างด้าวถือพาสปอร์ต ลอบข้ามแดน พบจุดน่าสงสัยในหนังสือเดินทาง คาดทำเป็นขบวนการ

ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้น ในห้วงสถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากการปิดด่านถาวรผ่านสะพานพรมแดน อ.แม่สาย แห่งที่ 1 ซึ่งเป็นช่องทางเดินผ่านบุคคล และยานพาหนะของประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง และด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยเองดีขึ้น มีการผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้กับประชาชน และกิจการต่างๆภายในประเทศ แต่ละจังหวัด เริ่มมีการท่องเที่ยว เกิดระบบหมุนเวียนภายในท้องถิ่น มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

แต่ในส่วนของชายแดนทางเหนือ ของ อ.แม่สาย ห้วงที่ผ่านมา โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 กกล.ผาเมือง, ตม.จ.เชียงราย, ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ปรากฏข่าวสารการจับกุมต่างด้าวหลายสัญชาติ, กลุ่มบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน สัญชาติเมียนมา และคนไทยลักลอบข้าม เริ่มลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ หลายจุดตั้งแต่พื้นที่ยอดเขาสูง ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง รอยต่อชายแดนพื้นที่ อ.แม่สาย และ อ.แม่สาย มีค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับฝั่งตรงข้าม ตั้งแต่ 3,000-6,000 บาท

ในการสอบถามขั้นต้น ทราบว่า กลุ่มคนที่ลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทย แยกเป็นต่างด้าวหลายสัญชาติ ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมา และสัญชาติจีน บางคนไม่มีเอกสารการเข้าเมืองแสดงแก่เจ้าหน้าที่ แต่บางคนถือพาสปอร์ต แต่มีข้อสังเกตความผิดปกติในหนังสือเดินทาง เชื่อได้ว่า อาจมีการทำเป็นขบวนการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบ ขยายผลถึงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป

ขณะที่ต่างด้าวบางคนถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ระบุที่อยู่ในบัตรพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ เป็นเรื่องที่หน่วยงานความมั่นคงชายแดน จะทำการสืบสวนหาข่าวต่อไป ส่วนคนไทยที่ลอบข้ามแดนในพื้นที่เขตดอยสูง และช่องทางธรรมชาติ มีขบวนการ เป็นกลุ่มคนนำพา ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ถึงรอยต่อ ก่อนข้ามแดน

การสอบถาม เส้นทางการเดินทาง จากต่างด้าว บอกว่า ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องการเดินทางเข้าไปทำงาน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยใช้บริการรถสาธารณะ และกลุ่มคนในฝั่งไทย เพื่อเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นใน มีบางรายการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม รายละเอียดยังอยู่ในชั้นความลับ ที่ยังไม่มีการเปิดเผย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!