จ.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒2563นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาด Big Cleannig Day ทำความสะอาดถนนยันตรกิจโกศล และการแจกทรายอะเบท เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวพชรพรรณ ผาทอง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!