เริ่มแล้ววันนี้ ! ตรวจมะเร็งเต้านมและแก้ไขปัญหาสายตา แบบ New Normal

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ออกให้บริการตามโครงการหญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและคัดกรองแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 แบบ New Normal จะตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และผู้รับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งออกตรวจเป็นวันแรกพร้อมกัน 2 จุด แขวงเม็งราย วัดนันทาราม สำนักงานแขวงเม็งราย แขวงกาวิละ ศาลาอเนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสาร ทางเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือที่ ประธานชุมชน หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 259124 259410 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!