ชาวเมืองพร้าวลุกฮืออีกระลอก ขึ้นป้ายคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล !

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 2563 กลุ่มรักษ์เมืองพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ขึ้นตามจุดชุมนุมชนทั่วเมืองพร้าว เพื่อคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะมีการตั้งขึ้นที่บริเวณ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว โดยเฉพาะจุดหน้ากาดนัดวันจันทร์ เพื่อให้ชาวอำเภอพร้าวมาจับจ่ายตลาด จะได้พบเห็นป้ายคัดค้านกันถ้วนหน้า

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากสมาชิกกลุ่มรักษ์เมืองพร้าว ถึงโครงการไฟฟ้าชีวมูล เป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ขึ้นในพื้นที่ ต.ท่ามะเกี่ยง กับ ต.สันทราย อ.พร้าว วัสดุที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลมีหญ้าแห้ง กับขยะที่มาจากที่อื่น แต่ปรากฎว่าเกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ จากนั้นเรื่องได้เงียบไป จนกระทั่งมีข่าวอีกครั้ง และได้ย้ายโครงการฯ มาตั้งในพื้นที่ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว ทำให้ชาวเมืองพร้าวได้ลุกฮือขึ้นอีก เนื่องจากไม่ต้องการให้มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อ.พร้าว จนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 2563 กลุ่มรักษ์เมืองพร้าวได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ติดตั้งตามจุดชุมนุมชนทั่วเมืองพร้าวในการต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!