รพ.แม่สรวย ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 6 หมู่บ้านเป้าหมาย ต.วาวี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นพ.ศิวะพร จึงพิชาญวณิชย์ ผอ.โรงพยาบาลแม่สรวย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลวาวี ประกอบด้วยหมู่ที่ 3,4,10,25,26 และหมู่ที่ 27 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป้าหมายจำนวน 350 ราย

โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ลานตากกาแฟดอยช้าง เป็นสถานที่ให้บริการชั่วคราว มีนายชาญชัย พิสัยเลิศ ผญบ.ม.3 นายซานเสี่ยว แซ่ลี้ ส.อบต.วาวี ม.25 นายนิเวศน์ โพธิ์ศรี ผอ.รพ.สต.ดอยช้าง และทีมงาน อสม.โซนดอยช้างทุกหมู่บ้านได้มาคอยอำนวยความสะดวกแม้จะเจอสถานการณ์ฝนตกเป็นอุปสรรคเล็กน้อย แต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!