เชียงใหม่ คุมเข้มความปลอดภัยของรถตู้ รับ- ส่ง นักเรียน 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่

เชียงใหม่ คุมเข้มความปลอดภัยของรถตู้ รับ- ส่ง นักเรียน 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน หลังเปิดภาคการศึกษา

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 63 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียน พร้อมหารือ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด – 19 กับคณะผู้บริหารของโรงเรียน และพนักงานขับรถที่ให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ภายในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตามที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้สถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อม ได้เปิดการเรียน การสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานขับรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียนตามโรงเรียน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียนในทุกสถาบันการศึกษา โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและผู้ควบคุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งดูแลเด็กนักเรียนไม่ให้นั่งใกล้ชิดหรือแออัดเกินไป สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจำภายในรถ และให้มีการทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียนทั้งก่อนและหลังบริการแต่ละรอบ พร้อมทั้งให้มีการเปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อถ่ายเทระบายอากาศในรถ และหมั่นทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อาทิ ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน ฯลฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ทางโรงเรียน สถาบันการศึกษา ได้ร่วมกับพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน กำหนดมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 บนรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียนตามมาตรการอย่างดี และพบว่า ปัญหาความหนาแน่นของจำนวนนักเรียนในแต่ละคันรถตู้มีจำนวนน้อยลงมากในแต่ละเที่ยววิ่ง เนื่องจากทางโรงเรียน มีมาตรการผลัดกันเรียน ในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนที่โดยสารรถตู้ รับ – ส่ง มีจำนวนน้อยลงในแต่ละวัน ซึ่งสร้างความปลอดภัย ในการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!