โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ภาพ/ข่าว : โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!