โรงเรียนหอพระ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพฐ.

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ในโอกาสนี้ นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนหอพระ รองผู้อำนวยการ และคณะครู รายงานผลการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น