มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์”

งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) และ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ในโครงการ “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” ระหว่างวันที่ 7–12 กรกฎาคม 2563 ณ ลำน้ำคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำหรับปลากลมอญที่ทำการปล่อย ได้ทำการขยายพันธุ์ปลากลมมอญจากพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ประมาณ 80 ตัว ได้ลูกปลากลมมอญประมาณ 3-4 แสนตัว จาก ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ และอ.อริยะ แสนทวีสุข อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.น่าน พร้อม ดร.เนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ และ นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ลงเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์

ทั้งนี้ คณะทำงานได้มอบลูกพันธุ์ปลากลมมอญให้กับผู้นำชุมชน ฝ่ายความมั่งคงและชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่ลำน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองคอง เพื่อสร้างความสมดุลย์ระบบนิเวศของลำน้ำคองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!