พบผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.สันกำแพง 24 ราย เร่งรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ก.ค. 63 นางมุกดา ชาเทพ สาธารณสุข อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ นายมานิตย์ ชูยกปิน ปธ.ชมรม กำนัน ผญบ.อ.สันกำแพง พร้อมด้วย กำนัน ผญบ. ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน และ รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง อสม. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้าน ได้ช่วยกันรณรงค์กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คน ที่มีน้ำกักขัง ตามภาชนะต่าง ๆ ยางรถยนต์เก่า ภาชนะที่แตกหัก และให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบ้านทุกบ้านให้ระวัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้คนในครอบครัว และแจกทรายอะเบท ให้ทุกหลังคาเรือนเพื่อนำเอาไปเทใส่ตามท่อน้ำทิ้งต่าง ๆ

ทางด้าน นางมุกดา ชาเทพ สาธารณสุข อ.สันกำแพง กล่าวว่า เพราะเข้าฤดูฝนแล้วฝนตกชุกทุกวัน ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะไม่ให้มีการระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออก ส่วน อ.สันกำแพง พบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไข้เลือดออกทั้งหมด 24 ราย เป็นอันดับที่ 15 ของ จ.เชียงใหม่ แต่ไม่ถึงกับรุนแรง รักษาหายเป็นปกติ ซึ่งทางกำนัน ผญบ. รพ.สต.อสม. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวมา จึงได้ช่วยกันออกรณรงค์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย กันอย่างเข้มแข็งทุกตำบล  ที่ผ่านมาแทบทุกปีทุกหมู่บ้านทาง กำนัน ผญบ. รพ.สต. อสม.ใน อ.สันกำแพง  จะได้รับใบประกาศการป้องกันไข้เลือดออกจากนายอำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!