ชุมชนท่องเที่ยวโวยรัฐเก็บเงินซ้ำซ้อน กระทบการท่องเที่ยวหนัก

เพจชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า และ เฟซบุ๊ก หมู่บ้านไทยใหญ่ถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โวยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เก็บเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของบ้านถ้ำลอดอย่างหนัก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งวิกรัย พิชญาการ ฝ่ายประสานงานชุมชนบ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้การท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด ได้หยุดชะงักลงต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ซึ่งดูแลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอด ได้อนุญาตให้มีการเปิดการท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเปิดการท่องเที่ยว ทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้ทำหนังสือแจ้งมาว่าจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และระยะยาว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องจ่าย 2 ต่อคือ
1. ต้องจ่ายให้ทาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ – คนไทย คนละ 20 บาท – ต่างชาติคนละ 200 บาท
2. ต้องจ่ายค่าบริการนำเที่ยวเข้าชมข้างในถ้ำ – เที่ยว 2 ถ้ำ กลุ่มละ 200 บาท กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ทั้งคนไทยและต่างชาติ – เที่ยว 3 ถ้ำ รวมล่องแพ กลุ่มละ 450 บาท กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ทั้งคนไทยและต่างชาติ

ทั้งนี้รายได้ที่ทาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เก็บไปนั้น ได้มีการอ้างว่า เพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปกติ เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล การบริการ หรืออำนวยความสะดวก ภายในถ้ำเลย ทั้งหมดเป็นการดูแลโดยชุมชนมากว่า 40 ปี

ณ ตอนนี้ชาวบ้านและกลุ่มบริการนำเที่ยวเป็นกังวลว่า การเก็บค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจาก ค่าบริการนำเที่ยวของชุมชนแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของชุมชน เนื่องจากต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้น และอาจทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชนแย่ลง เพราะนักท่องเที่ยวอาจไม่ประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อไปยังบุคคลอื่น อนาคตอาจมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถ้ำลอดน้อยลง หรืออาจไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำให้คนในชุมชนบ้านถ้ำลอดได้รับผลกระทบ คือประชากรในหมู่บ้านถ้ำลอด ร้อยละ 95 % มีรายได้หลักมาจากการบริการนำเที่ยวถ้ำน้ำลอด หากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ประชาชนก็ขาดรายได้หลัก แล้วจะดำรงชีวิตกันต่อไปในอนาคตยังไง ลูกหลานก็ไม่สามารถได้เรียนในระดับสูงต่อไป ทั้งนี้อยากวิงวอนผู้รู้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วย

ทางด้านเพจ ชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มนำเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำลอด พร้อมใจร่วมคัดค้านการเก็บค่าบริการของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เนื่องจากชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 แทนที่หน่วยงานของรัฐจะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กลับมาเก็บค่าบริการเพิ่ม จากที่กลุ่มนำเที่ยวโดยชุมชนได้กำหนดค่าบริการไว้แล้ว #มันไม่ยุติธรรมกับนักท่องเที่ยว #เอาเปรียบนักท่องเที่ยว #ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนำเที่ยว #ชุมชนในพื้นที่ขาดรายได้ วอนผู้รู้ สื่อมวลชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรม

หมู่บ้านไทยใหญ่ถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มบริการนำเที่ยวบ้านถ้ำลอด กลุ่มแพ และกลุ่มตะเกียง ได้นัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางคัดค้านการเก็บค่าบริการ การเข้าชมถ้ำลอด เนื่องจากถ้ำลอดเป็นถ้ำที่ค้นพบโดยชุมชน และระยะเวลากว่า 40 ปี ชาวบ้านบ้านถ้ำลอดได้อนุรักษ์ ดูแล พัฒนาและรักษาไว้โดยชุมชนตลอดมา โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ล่าสุดทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด จะพากันเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการเรียกเก็บเงิน ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อวิงวอนให้ ผวจ.พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!