พระราชทานปริญญาบัตร ม.แม่โจ้ 21-22 ส.ค. นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และขอให้บัณฑิตทุกท่าน ติดตามประกาศกำหนดการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!